Potravinová alergie

Zvyšující se informovanost veřejnosti o vztahu dietních návyků a zdraví vedla k domněnce, že řada potravin vyvolává alergii. Např. jedna z posledních epidemiologických studií z Velké Británie uvádí, že toto přesvědčení sdílí přes 20 % obyvatel. Lékařská vyšetření těchto pacientů však prokázala, že výskyt nových potravinových alergií v průběhu daného časového období je ve skutečnosti nižší a týká se asi 2 - 3% britského obyvatelstva.

Jednou z hlavních překážek přesné diagnostiky potravinových alergií je jednak nedostatek spolehlivých in vitro (laboratorních) testů a dále fakt, že tzv. provokační testy jsou obvykle založeny na subjektivních hodnoceních. Lze očekávat, že tento problém však bude v brzké době vyřešen díky vývoji nových diagnostických postupů, založených na vědeckém základě.

Je třeba jasně rozlišovat mezi potravinovou alergií, která vzniká v časném dětství a v dospělosti. Zatímco dětské alergie jsou ve skutečnosti předstupněm alergie v dospělosti, o vzniku a výskytu nových případů potravinové alergie v dospělosti existuje jen málo studií. Proto existuje také jen málo spolehlivých informací o případných změnách ve výskytu potravinových alergií během posledních desetiletích.

Tyto změny a podchycení jejich četnosti jsou závislé na informovanosti veřejnosti a rovněž na změnách stravovacích zvyklostí. Zvýšená nabídka silně alergenních potravin, jako je třeba tropické ovoce, způsobila výskyt nových potravinových alergií v Evropě. Na druhé straně však výskyt některých dlouho známých potravinových alergií klesá. Příkladem může být alergie na kravské mléko, jejíž výskyt se od počátku tohoto století postupně snižuje, pravděpodobně v souvislosti s obnovenou popularitou kojení a používáním hydrolyzátů kravského mléka ve výživě kojenců.

Složky potravy, které vyvolávají přecitlivělost, se liší v závislosti na věku pacienta, zeměpisné oblasti i stravovacích návycích. Studie např. prokázaly, že u 15 - 30% dětí s alergií na mléko nebo vejce přetrvává tato alergie až do pozdějšího věku, zatímco alergie na burské oříšky a rybí maso trvá obvykle jen přechodně po dobu několika let. Potravinové alergie se u dospělých mohou objevit v každém věku, například v souvislosti se střevním onemocněním.

Co to je Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 2 let věku

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 2 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (20 kapek) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (10 kapek) dvakrát denně.

Děti ve věku od 2 do 6 let:
Doporučená dávka přípravku je 2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně.

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok je léčivý přípravek k vnitřnímu užití volně prodejný v lékárně. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

(levocetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 14 tablet

Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s alergickou rýmou, včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy a s kopřivkou (urtikarie).

Dávkování:

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

Xyzal, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 14 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Zyrtec, 10 mg, potahované tablety

Zyrtec, 10 mg, potahované tablety
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 20 tablet

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 6 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Zyrtec, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 20 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Pravidla a podmínky Zásady cookies Předvolby souborů cookies