Alergická rýma

Je stále jasnější, že výskyt alergických onemocnění během posledních několika desetiletí vzrostl na celém světě. Alergická rýma je toho klasickým příkladem. Rýma neinfekčního původu může být buď chronická anebo pravidelně se vracející. Může se vyskytovat buď sezónně nebo celoročně. Ačkoliv se jedná o jedno z nejčastějších alergických onemocnění, v jeho epidemiologii existují stále některé nezodpovězené otázky.

Rýmu můžeme označit za alergickou jen v tom případě, že vyvolávající faktor lze jasně určit. Sezónní rýma je způsobena alergickou reakcí na vdechnutý pyl, zejména na pyl různých trav (proto dřívější označení senná rýma). Ten lze snadno jako alergen určit. V praxi však kvůli rýmě vyhledává lékařské ošetření poměrně malé množství pacientů. Populační studie ukazují, že celkový výskyt (prevalence) této rýmy je téměř dvojnásobný než prokazují studie provedené mezi pacienty, kteří lékařské ošetření vyhledali.

Od počátku dvacátého století, kdy představoval asi 1 %, výskyt sezónní rýmy výrazně vzrostl. Celkový výskyt v populaci dnes dosahuje 15 - 20%. U malých dětí je vlastní výskyt nových případů (incidence) sezónní rýmy poměrně nízký. Rychle však stoupá a vrcholí v období pozdního dospívání až ranné dospělosti. S přibývajícím věkem pak opět postupně klesá. Existují místní i oblastní rozdíly jak v celkovém výskytu pylové rýmy, tak i v konkrétních vyvolávajících alergenech.

V poslední době je stále více pozornosti věnováno vlivu škodlivých emisí motorových vozidel na znečištění ovzduší ve městech. Bývá označováno za možný vyvolávající faktor alergické rýmy, což však není řadou vědců příjmáno bez kritiky. Mezi další faktory rostoucí incidence sezónní pylové rýmy patří rasově či etnicky předurčená přecitlivělost, příslušnost k určité sociální vrstvě, velikost rodiny a kouření matky.

Přestože alergická rýma není v řadě případů diagnostikována a léčena, neměla by být podceňována a považována za "drobnou nepříjemnost". Současné vědecké studie jasně dokazují, že celoroční alergická rýma vede k takovému zhoršení kvality života pacientů (a někdy i jejich partnerů a celého okoli), které je srovnatelné se zhoršením kvality života u mírně až středně těžkého průduškového astmatu. Některé z těchto studií navíc poukazují na to, že alergická rýma často předchází vznik astmatu.

Co to je Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 2 let věku

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 2 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (20 kapek) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (10 kapek) dvakrát denně.

Děti ve věku od 2 do 6 let:
Doporučená dávka přípravku je 2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně.

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok je léčivý přípravek k vnitřnímu užití volně prodejný v lékárně. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

(levocetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 14 tablet

Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s alergickou rýmou, včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy a s kopřivkou (urtikarie).

Dávkování:

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

Xyzal, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 14 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Zyrtec, 10 mg, potahované tablety

Zyrtec, 10 mg, potahované tablety
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 20 tablet

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 6 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Zyrtec, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 20 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Pravidla a podmínky Zásady cookies Předvolby souborů cookies