Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky používání webových stránek

Webové stránky alergie.cz

1. Obecné. Vítejte na webových stránkách alergie.cz (Webové stránky). Tyto stránky jsou vlastněny UCB s.r.o., Palác Karlín, Thámova 13, 186 00 Praha 8 (UCB). Vstupem na Webové stránky a jejich používáním přijímáte pravidla a podmínky používání uvedené níže, proto pokud nehodláte daná pravidla a podmínky akceptovat, prosíme, neprodleně opusťte tyto Webové stránky. Tyto Webové stránky jsou provozovány a řízeny v České republice a řídí se českým právem. Vstup na stránky bude považován za souhlas s pravidly a podmínkami uvedenými níže.

2. Informace o zdravotním stavu/Léčivé přípravky. Informace a materiály na každé webové stránce těchto Webových stránek (Informace) byly shromážděny za účelem poskytnutí obecných informací o aktivitách UCB a přidružené skupiny společností. Některá Informace se může týkat medicínských, zdravotních či kondičních stavů, jejich prevence a léčby. Tato Informace má pouze informační charakter.

Tato Informace obsažená na těchto Webových stránkách nepředstavuje ani nenahrazuje lékařské doporučení ani nemá za cíl reklamu na přípravky UCB a přidružené skupiny společností. UCB neposkytuje žádné lékařské diagnózy či konkrétní pacientské rady. Nepoužívejte tuto Informaci k určení diagnózy zdravotního či kondičního problému či onemocnění. Pokud byste měl/a obavy o svůj zdravotní stav, kontaktujte, prosím, svého lékaře, který Vám poskytne kvalifikované doporučení na základě Vašich příznaků a situace.

Tyto Webové stránky obsahují Informaci o přípravcích registrovaných po celém světe a obvykle dostupných pouze na lékařský předpis. Tyto přípravky nemusí být dostupné ve všech zemích a také mohou být regulačními orgány různých zemí schváleny v různých indikacích, dávkování či s různými omezeními. Zdravotničtí odborníci mohou získat kompletní informace o přípravcích z místní preskripční informace. Pacienti a lékaři by měli vždy konzultovat místní informační zdroje dané země.

3. Zřeknutí se odpovědnosti a záruky. Tyto Webové stránky poskytují Informaci pouze jako obecné informace. Přestože UCB vyvine přiměřenou snahu o to, aby obsahovala přesnou a aktuální Informaci, UCB nemůže být nikterak odpovědná za chyby či opomenutí v obsahu těchto Webových stránek.

Daná Informace je poskytována ?jak stojí a leží?. Z tohoto důvodu by Informace měla být návštěvníky Webových stránek důkladně zvážena a ani UCB ani přidružená skupina společností nemůže poskytnout záruky ohledně celistvosti či přesnosti Informace na těchto Webových stránkách či jejím možném použití.

UCB a její přidružená skupina společností nebude zodpovědná za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné, represivní či jiné škody plynoucí z použití, spoléhání se na, přístup k či neschopnost použít tuto Informaci či jakoukoliv úpravu těchto Webových stránek, kterou může UCB kdykoliv provést.

Žádná Informace na těchto Webových stránkách nepředstavuje ani nebude považována za návrh či nabídku k investici či jiném podílu na akciích či jiných cenných papírech UCB.

4. Autorská práva/Používání Informace. Pokud není uvedeno jinak, veškerá autorská práva k Informaci náleží UCB. Veškerá práva na Informaci jsou vyhrazena.

Můžete volně prohlížet Webové stránky, ale přístup, stahování a použití Informace z těchto Webových stránek, včetně, ale bez omezení na texty a obrázky, můžete použít pouze pro Vaši osobní potřebu za předpokladu, že dodržíte uvedení veškerých autorských a dalších práv obsažených v jakékoliv Informaci stažené z těchto Webových stránek.

Nesmíte šířit, upravovat, předávat dále, sdílet či použít Informaci jiným způsobem, než je výslovně povoleno na těchto Webových stránkách či jak bude v předstihu písemně schváleno UCB.

S výjimkou výše uvedených vymezených schválení Vám nenáleží žádná licence či právo na Informaci obsaženou na těchto Webových stránkách a ani Vy ani žádná další strana nemáte nárok na autorská práva UCB.

5. Ochranné známky/majetková práva. Měl/a byste předpokládat, že všechny názvy produktů, které se objevují na těchto Webových stránkách, ať už se objevují ve velkém formátu nebo se symbolem ochranné známky či nikoliv, jsou ochrannou známkou buď vlastněnou UCB či přidruženou skupinou společností nebo UCB či přidružená skupina společností vlastní licenci k jejich používání.

Tyto Webové stránky mohou také obsahovat nebo odkazovat na patenty, vlastněnou Informaci, technologie, produkty, procesy či jiná majetková práva UCB a/nebo jiných stran. Nejsou Vám udělena žádná práva k žádným takovým ochranným známkám, patentům, doménovým názvům, technologiím, produktům, procesům a jiné vlastněné Informaci či majetkovým právům UCB a/nebo jiných stran. Nepoužívejte ochranné známky UCB či potenciálně matoucí modifikace ve jméně Vaší internetové domény. Uživatelé internetu pak nebudou na pochybách, zda je zdrojem Webových stránek UCB, nebo jste to Vy.

6. Odkazy na jiné stránky. Tyto Webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Informace na takových stránkách nejsou oficiálním stanoviskem UCB a UCB není odpovědná za žádné informace ani materiály, které z takovýchto webových stránek získáte.

7. Odkazy na webové stránky UCB. Žádné odkazy na tyto Webové stránky nemohou být uvedeny na jiných webových stránkách bez předchozího souhlasu UCB. Výjimku tvoří nasměrování návštěvníka stránek na domovskou stránku Webových stránek, v samostatném vyskakovacím okně, s plně uvedeným jménem domény UCB a odpovídajícím vyskakujícím upozorněním pro návštěvníka, že přechází na stránku třetí strany.

8. Dostupnost Webových stránek. UCB nezaručuje, že Webové stránky budou dostupné neustále nebo že Webové stránky nebo server, na kterém jsou umístěny, neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty. Vy, nikoliv UCB, nesete veškeré náklady na nezbytnou údržbu, opravu či náhradu Vašeho hardware, software a dat ať už v důsledku poškození takovými viry či škodlivými komponenty.

9. Úpravy. UCB může kdykoliv upravit tyto pravidla a podmínky aktualizací tohoto dokumentu. Tyto změny jsou pro Vás závazné a měl/a byste pravidelně navštěvovat tuto stránku a seznámit se s aktuální verzí pravidel a podmínek, které jsou pro Vás závazné.

Co to je Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 2 let věku

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 2 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (20 kapek) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (10 kapek) dvakrát denně.

Děti ve věku od 2 do 6 let:
Doporučená dávka přípravku je 2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně.

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok je léčivý přípravek k vnitřnímu užití volně prodejný v lékárně. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

(levocetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 14 tablet

Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s alergickou rýmou, včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy a s kopřivkou (urtikarie).

Dávkování:

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

Xyzal, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 14 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Zyrtec, 10 mg, potahované tablety

Zyrtec, 10 mg, potahované tablety
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 20 tablet

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 6 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Zyrtec, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 20 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Pravidla a podmínky Zásady cookies Předvolby souborů cookies