Institut UCB - status

Institut UCB pro alergii byl založen v roce 1987 společností UCB jako nezávislá a nezisková organizace, mající za cíl bojovat proti vzrůstajícímu počtu alergických onemocnění. Hlavní aktivity Institutu jsou zaměřeny do tří oblastí:

Ve spolupráci s Evropským parlamentem vypracoval Institut rozsáhlý dokument "Evropská bílá kniha alergie", který obsahuje údaje o výskytu, léčbě a organizaci péče o alergiky v zemích Evropské unie a v přidružených zemích.

Institut UCB pro alergii má svoje pobočky i v České a Slovenské republice, je otevřen pro všechny lékaře se zájmem o alergie, alergické choroby a alergické pacienty.

Zde máte možnost navštívit MEZINÁRODNÍ INSTITUT UCB PRO ALERGII.

 1. Cíl Institutu
  Základním cílem Institutu UCB pro alergii (divize UCB) je hrát pozitivní roli v boji proti alergickým chorobám. Zaměřením pozornosti na zkvalitnění komunikace v této ještě často podceňované oblasti medicíny se Institut snaží zmírnit utrpení a nepohodlí mnoha milionů alergických pacientů na celém světě.
 2. Aktivity Institutu
  Institut UCB pro alergii bude provádět a podporovat svobodnou a bezplatnou výměnu informací o alergiích a jejich léčení. Toho chce Institut dosáhnout podporou základního výzkumu, epidemiologickými studiemi a postgraduálním vzděláváním lékařů. Dalšími aktivitami v tomto směru je asistence ve vzdělávání laické veřejnosti a podpora komunikačních aktivit ve spolupráci se sdělovacími prostředky a orgány státní správy.
 3. Nezávislost Institutu
  Institut UCB pro alergii koná volně v zájmu dosažení jeho cílů a nezávisle na vnějších vlivech. Není svázán a nebude podporovat ani jinak zvýhodňovat jakoukoli komerční nebo jinou výdělečnou organizaci. Bude nezávisle působit proti rozvoji alergických onemocnění. Za žádných okolností nebude žádným způsobem provádět reklamu či jinou podporu jakýchkoliv existujících nebo budoucích farmaceutických výrobků, léčiv či jiné medikace.
 4. Orgány Institutu
  Institut UCB pro alergii se ve své práci řídí radami a rozhodnutími výkoné rady (Executive Comittee), jež musí dále schválit dozorčí rada (Advisory Board). Výkonná rada je složena ze zástupců společnost UCB a předních vědců podílejících se na výzkumu alergie. Předseda je členem společnosti UCB Group. Dozorčí rada je tvořena vědci, nezávislými na UCB, kteří se rovněž účastní práce výkonné rady. Hlavním úkolem dozorčí rady je předkládat projekty, návrhy a doporučení výkonné radě.
  V rámci grantové a vzdělávací složky Institutu UCB pro alergii zasedá tříčlenná vědecká porota, jež uděluje granty, umožňující vědcům podílet se na výzkumu či prezentovat výsledky jejich práce v zahraničí.
 5. Komunikační nástroje Institutu
  Institut UCB pro alergii bude rozšiřovat získané informace způsobem, který uzná za nejvhodnější. Může zveřejňovat dokumenty, vydávat tiskové zprávy, posílat dopisy, organizovat vzdělávací kurzy, setkání, sympozia, konference, kongresy, panelové diskuse, připravovat a distribuovat audiovizuální materiály a nabízet služby laické veřejnosti. Všechny takovéto aktivity podléhají předchozímu schválení výkonnou radou a musí být produkovány pod hlavičkou Institutu UCB pro alergii.

Co to je Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 2 let věku

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 2 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (20 kapek) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (10 kapek) dvakrát denně.

Děti ve věku od 2 do 6 let:
Doporučená dávka přípravku je 2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně.

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok je léčivý přípravek k vnitřnímu užití volně prodejný v lékárně. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

(levocetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 14 tablet

Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s alergickou rýmou, včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy a s kopřivkou (urtikarie).

Dávkování:

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

Xyzal, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 14 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Zyrtec, 10 mg, potahované tablety

Zyrtec, 10 mg, potahované tablety
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 20 tablet

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 6 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Zyrtec, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 20 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Pravidla a podmínky Zásady cookies Předvolby souborů cookies