Alergické astma

Diagnostické rozpaky spojené s astmatem lze snad nejlépe dokumentovat na tom, že ani odborníci Světové zdravotnické organizace (WHO) a Amerického sdružení hrudních odborníků - Americké společnosti hrudního lékařství (American College of Chest Physicians) se nemohli shodnout na jednotné definici a pojetí astmatu. Ke sjednocení v tomto směru nepřispěla ani výstupní zpráva expertů amerického Národního vzdělávacího programu k problematice astmatu.

Příznaky zúžení průdušek, které jsou následkem přechodné infekce průdušek, jsou časté již během prvních pěti let života dítěte. U dvou třetin dětí však odeznívají ještě v předškolním věku. Avšak i u těchto dětí zůstává zachován vyšší sklon ke vzniku průduškového astmatu v dalším období - v dospívání a v prvních letech dospělosti. V ranném dětství výskyt astmatu u chlapců a dívek odpovídá poměru 2 :1, v dalším období se tento poměr vyrovnává.

Současné studie ukazují, že celkový výskyt astmatu (prevalence) vzrostl. Většina autorů uvádí hruba dvojnásobný vzestup v průběhu osmdesátých let. Navzdory tomuto vzestupu však v Evropě zůstává úmrtnost v důsledku astmatu ve srovnání s ostatními částmi světa celkem nízká. Ukazuje se, že nejsilnějším determinantem pro vývoj průduškového astmatu jsou některé, zatím však ne zcela přesně definované faktory moderního "západního způsobu života". To je samo o sobě zajímavé, ale na druhé straně - s ohledem na naše děti - i poněkud varující.

Některé studie dále poukazují na celkově vyšší výskyt astmatu v městských oblastech, a to jak u dětí, tak u dospělých. Může to být důsledkem nejen zmíněného "západního způsobu života", ale i znečištění venkovního ovzduší. Na rozdíl od pylové rýmy je astma u sociálně slabších vrstev obyvatelstva obvyklejší než u vyšších sociálně-ekonomických skupin.

Co to je Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 2 let věku

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 2 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (20 kapek) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (10 kapek) dvakrát denně.

Děti ve věku od 2 do 6 let:
Doporučená dávka přípravku je 2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně.

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok je léčivý přípravek k vnitřnímu užití volně prodejný v lékárně. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

(levocetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 14 tablet

Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s alergickou rýmou, včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy a s kopřivkou (urtikarie).

Dávkování:

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

Xyzal, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 14 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Zyrtec, 10 mg, potahované tablety

Zyrtec, 10 mg, potahované tablety
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 20 tablet

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 6 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Zyrtec, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 20 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Pravidla a podmínky Zásady cookies Předvolby souborů cookies