Organizace zdravotní péče o pacienty s alergiemi

Zdravotní péče v Evropě se nachází v procesu radikálních změn. Významnou roli v ochraně zdravotního stavu populace hraje praktický lékař. To je třeba využít v diagnostice i léčbě alergických onemocnění.

Koncept "Správná evropská praxe v alergologii" nastiňuje odpovědi na kousavé otázky typu: "Co je podstatou systému zdravotního zabezpečení alergiků v různých zemích Evropské unie?", "Zabezpečuje systém zdravotní péče o alergiky nutnou speciální zdravotní péči?", "Existují speciální nákladové položky určené na testování alergických pacientů, které může provádět jen specialista na alergické choroby?", "Zabezpečuje zdravotní systém možnost volného výběru alergologa a přímého přístupu pacienta k alergologovi - specialistovi?", "Kdo vlastně nese tíži nákladů péče o alergiky?", "Jak jsou specializované alergologické intervence hrazeny v systému zdravotní péče a zdravotního pojištění?", "Bere systém zdravotní péče v úvahu i nepřímé náklady na péči o alergiky?"

Správné odpovědi na tyto otázky mohou mít zásadní vliv na kvalitu péče o alergiky i snížení dopadu nákladů na léčbu alergických onemocnění na společnost. Dosud však máme k dispozici jen dílčí údaje o těchto nákladech. Rovněž nejsou zpracovány vztahy mezi náklady a výdaji, které by braly v úvahu i nepřímé náklady péče o pacienty s alergií.

Zeměpisné rozdělení a rozdíly ještě zvýrazňují nejednotnost postupů v evropských zemích a jsou názornou ilustrací toho, jak daleko mají země Evropské unie k opravdovému sjednocení. Zatímco v některých zemích je alergologie vlastní samostatnou odborností, v jiných je stěží považována za pododbornost. Z těchto rozdílů pramení stále přetrvávající pomyslné dělící čáry mezi zeměmi Evropské unie. Jsou opakem klinických aktivit, směřujících k jednotě těchto postupů. Významné rozdíly mezi evropskými zeměmi zůstávají i v podpoře výzkumu. To vše spíše prohlubuje dopad alergií na evropskou populaci než podporuje zájem o astma a astmatiky.

"Bílá kniha alergie" poskytuje základní údaje o současné alergologické praxi v Evropě a nastiňuje reálné cesty, jak by bylo možné dosáhnout zlepšení péče o alergiky. Zlepšení odborné přípravy v alergologii a zdokonalení alergologické péče o děti a dospělé by přispěly k lepšímu "zdraví" pro astmatiky a alergiky.

"Bílá kniha" navrhuje ucelený systém opatření od doporučení, vedoucích od harmonizace a sjednocení struktury, organizace a zdrojů až k prevenci a léčbě alergií.. Patří sem i jednotný systém postgraduálního vzdělávání v celé Evropě a zlepšení spolupráce praktických lékařů a specialistů.

Odpovědné instituce Evropské unie by si měly být vědomy komplexnosti a významu diagnostiky a léčby alergií. Navíc by měly uznat urgentní potřebu zdrojů nejen k podpoře výzkumu, ale také pro vybudování centralizovaného systému zdravotní péče v Evropě, zaručujícího standardizaci výuky v alergologii a klinické imunologii.

Stále významnějsí úlohu mají dnes organizace pacientů-laiků, kteří si navzájem předávají zkušenosti z boje s alergií.

Co to je Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 2 let věku

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 2 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (20 kapek) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (10 kapek) dvakrát denně.

Děti ve věku od 2 do 6 let:
Doporučená dávka přípravku je 2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně.

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok je léčivý přípravek k vnitřnímu užití volně prodejný v lékárně. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

(levocetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 14 tablet

Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s alergickou rýmou, včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy a s kopřivkou (urtikarie).

Dávkování:

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

Xyzal, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 14 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Zyrtec, 10 mg, potahované tablety

Zyrtec, 10 mg, potahované tablety
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 20 tablet

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 6 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Zyrtec, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 20 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Pravidla a podmínky Zásady cookies Předvolby souborů cookies