Prevence atopických onemocnění: ohrožená dětská populace

Atopické nemoci představují riziko pro 10 - 20% populace (pojmem atopické nemoci označujeme onemocnění, která jsou způsobena mnoha různými faktory - vlivy genetickými i faktory zevního prostředí). Preventivní opatření se rozdělují do tří úrovní. Do tzv. primární úrovně prevence patří preventivní opatření u rizikových dětí bez symptomů onemocnění. Sekundární prevence je zaměřená na děti, které již mají některé základní známky atopického onemocnění (třeba jen laboratorní). Terciální prevencí je prevence dalšího postupu onemocnění u pacientů s již dlouhotrvajícími projevy nemoci.

Vědecké údaje z poslední doby ukazují na vysoká rizika u novorozenců. Například v Německu se během posledních let narodilo pouze 58% novorozenců bez zvýšeného rizika atopie. Pokud zohledníme postupy primární prevence, které byly v poslední době navrženy, dospějeme k ještě více alarmujícím zjištěním. Více než jednu třetinu všech novorozenců bychom museli hodnotit jako rizikovou a tudíž jako kandidáty pro preventivní zásahy.

Vystavení organizmu alergenům interiérů představuje významný rizikový faktor právě pro časnou senzibilizaci (získání přecitlivělosti) organizmu. Je nutné si uvědomit, že kojenci a malé děti tráví 90% svého času právě v interiérech. Proto jsou děti dříve vystavovány alergenům interiérů než alergenům vnějšího prostředí. Zvlášť významné riziko představuje vystavení organizmu alergenům roztočů a zvířecí srsti. Právě tyto alergeny jsou v pozdějším věku významně sdruženy s astmatem. Rovněž plísně jsou důležitou součástí alergenů interiérů.

Škodlivost pasivního kouření již byla zmíněna, na tomto místě však má speciální význam. Bylo zjištěno, že pokud matky přerušily kouření během těhotenství, mělo jejich dítě výrazně sníženou nemocnost. V závěru této vědecké zprávy se zdůrazňuje význam kojení během prvních měsíců života, důležitost řádného větrání interiérů, důležitost zábrany styku s domácími zvířaty (i ve školách, jeslích a školkách) a vyhýbání se kouření a to i pasivnímu během těhotenství. Studie doporučuje, aby bylo ve veřejných prostorách kouření jednoznačně zakázáno.

Co to je Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 2 let věku

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 2 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (20 kapek) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (10 kapek) dvakrát denně.

Děti ve věku od 2 do 6 let:
Doporučená dávka přípravku je 2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně.

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok je léčivý přípravek k vnitřnímu užití volně prodejný v lékárně. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

(levocetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 14 tablet

Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s alergickou rýmou, včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy a s kopřivkou (urtikarie).

Dávkování:

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

Xyzal, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 14 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Zyrtec, 10 mg, potahované tablety

Zyrtec, 10 mg, potahované tablety
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 20 tablet

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 6 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Zyrtec, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 20 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Pravidla a podmínky Zásady cookies Předvolby souborů cookies