Sociální a hospodářské dopady

Poskytovatelé zdravotní péče a instituce zabezpečující zdravotní péči v Evropě si stále více uvědomují, že alergická onemocnění představují jeden z významných faktorů, které zvyšují náklady na zdravotní péči. Tyto náklady je však v důsledku nedostupnosti vhodných datových zdrojů obtížné přesněji určit. Nicméně současné odhady přímých a nepřímých nákladů na problémy spojené s alergiemi v Evropě se pohybují kolem 29 miliard ECU ročně.

Sociálně-ekonomické dopady alergických onemocnění mají jinou strukturu než dopady jiných onemocnění, která představují hlavní příčiny úmrtí v populaci. Alergická onemocnění jsou jen zřídka smrtelná. Mohou však po dlouhé životní období výrazně zhoršovat kvalitu života pacientů a čerpat finanční zdroje zdravotního a sociálního zabezpečení, způsobovat ztráty pracovní doby nemocného a další náklady. Zřetelné zdravotní problémy astmatiků jsou pravděpodobně vysvětlením toho, proč většina studií a přehledů, zaměřených na náklady spojené s alergickými onemocněními, se zaměřuje zejména na problém astmatu.

Při důsledném hodnocení sociálních a hospodářských dopadů alergických onemocnění je třeba brát v úvahu mnoho různých faktorů a je třeba vážit jak přímé tak i nepřímé finanční náklady. Je třeba upozornit i na rozdíly mezi jednotlivými typy alergických onemocnění. Stručně lze říci, že nutností je promyšlený přístup, který by měl počítat i s možnými propojeními a zpětnými vazbami mezi jednotlivými nákladovými položkami.

Co to je Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 2 let věku

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 2 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (20 kapek) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (10 kapek) dvakrát denně.

Děti ve věku od 2 do 6 let:
Doporučená dávka přípravku je 2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně.

Zyrtec, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok je léčivý přípravek k vnitřnímu užití volně prodejný v lékárně. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

Xyzal, 5 mg,
potahované tablety

(levocetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 14 tablet

Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s alergickou rýmou, včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy a s kopřivkou (urtikarie).

Dávkování:

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

Xyzal, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 14 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Co to je Zyrtec, 10 mg, potahované tablety

Zyrtec, 10 mg, potahované tablety
(cetirizini dihydrochloridum)
Pro dospělé a děti od 6 let věku
7 a 20 tablet

Přípravek se používá u dospělých a u dětí od 6 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků kopřivky.

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
Doporučená dávka přípravku je 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Zyrtec, 5 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, k dispozici jako volně prodejné v  lékárně jsou velikosti balení 7 a 20 tablet. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Pravidla a podmínky Zásady cookies Předvolby souborů cookies